libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Lista błędów
Grupaa ip
Ustawienia są globalne dla wszystkich połączeń.
Grupaa proxy

Serwer pośredniczący nie jest wykorzystywany dla połączeń bezpośrednich.

Ustawienia serwera pośredniczącego są globalne dla wszystkich połączeń.

Grupaa status
Nie ma możliwości poprawnego odbierania statusów zawierających czas powrotu.