libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Zmienne
Konfiguracja IP

Zmienne

int gg_dcc_port = 0
 Port gniazda nasłuchującego dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
unsigned long gg_dcc_ip = 0
 Adres IP gniazda nasłuchującego dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
unsigned long gg_local_ip = 0
 Adres lokalnego interfejsu IP, z którego wywoływane są wszystkie połączenia. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Błąd:
Ustawienia są globalne dla wszystkich połączeń.

Dokumentacja zmiennych

int gg_dcc_port = 0

Port gniazda nasłuchującego dla połączeń bezpośrednich.

unsigned long gg_dcc_ip = 0

Adres IP gniazda nasłuchującego dla połączeń bezpośrednich.

unsigned long gg_local_ip = 0

Adres lokalnego interfejsu IP, z którego wywoływane są wszystkie połączenia.