libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Zmienne
Serwer pośredniczący

Zmienne

int gg_proxy_enabled = 0
 Flaga włączenia połączeń przez serwer pośredniczący. Więcej...
 
char * gg_proxy_host = NULL
 Adres serwera pośredniczącego. Więcej...
 
int gg_proxy_port = 0
 Port serwera pośredniczącego. Więcej...
 
int gg_proxy_http_only = 0
 Flaga używania serwera pośredniczącego jedynie dla usług HTTP. Więcej...
 
char * gg_proxy_username = NULL
 Nazwa użytkownika do autoryzacji serwera pośredniczącego. Więcej...
 
char * gg_proxy_password = NULL
 Hasło użytkownika do autoryzacji serwera pośredniczącego. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Biblioteka libgadu obsługuje wykonywanie połączeń za pomocą serwerów pośredniczących HTTP. Możliwe jest użycie serwerów wymagających autoryzacji mechanizmem podstawowym (Digest i NTLM nie są obsługiwane). Aby wymusić korzystanie z serwera pośredniczącego, należy ustawić flagę gg_proxy_enabled i odpowiednio ustawić poszczególne zmienne.

Błąd:
Serwer pośredniczący nie jest wykorzystywany dla połączeń bezpośrednich.
Błąd:
Ustawienia serwera pośredniczącego są globalne dla wszystkich połączeń.

Dokumentacja zmiennych

int gg_proxy_enabled = 0

Flaga włączenia połączeń przez serwer pośredniczący.

char* gg_proxy_host = NULL

Adres serwera pośredniczącego.

int gg_proxy_port = 0

Port serwera pośredniczącego.

int gg_proxy_http_only = 0

Flaga używania serwera pośredniczącego jedynie dla usług HTTP.

char* gg_proxy_username = NULL

Nazwa użytkownika do autoryzacji serwera pośredniczącego.

char* gg_proxy_password = NULL

Hasło użytkownika do autoryzacji serwera pośredniczącego.