libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku encoding.h

Funkcje

char * gg_encoding_convert (const char *src, gg_encoding_t src_encoding, gg_encoding_t dst_encoding, int src_length, int dst_length)
 

Dokumentacja funkcji

char* gg_encoding_convert ( const char *  src,
gg_encoding_t  src_encoding,
gg_encoding_t  dst_encoding,
int  src_length,
int  dst_length 
)

Zamienia kodowanie tekstu.

Parametry
srcTekst źródłowy.
src_encodingKodowanie tekstu źródłowego.
dst_encodingKodowanie tekstu docelowego.
src_lengthDługość ciągu źródłowego w bajtach (jeśli -1, zostanie obliczona na podstawie zawartości src).
dst_lengthDługość ciągu docelowego w bajtach (jeśli -1, nieograniczona).
Zwraca
Zaalokowany bufor z tekstem w kodowaniu docelowym.