libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Dokumentacja katalogu include

Pliki

plik  debug.h
 
plik  deflate.h
 
plik  encoding.h
 
plik  fileio.h
 Makra zapewniające kompatybilność API do obsługi operacji na plikach na różnych systemach.
 
plik  internal.h
 
plik  libgadu.h
 Główny plik nagłówkowy biblioteki.
 
plik  message.h
 
plik  network.h
 Makra zapewniające kompatybilność API do obsługi sieci na różnych systemach.
 
plik  protobuf.h
 
plik  protocol.h
 
plik  resolver.h
 
plik  session.h
 
plik  strman.h
 Makra zapewniające kompatybilność API do obsługi operacji na stringach na różnych systemach.
 
plik  tvbuff.h
 
plik  tvbuilder.h