libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Definicje
Dokumentacja pliku fileio.h

Makra zapewniające kompatybilność API do obsługi operacji na plikach na różnych systemach. Więcej...

Definicje

#define gg_file_close   close
 
#define S_IWUSR   S_IWRITE
 

Opis szczegółowy

Makra zapewniające kompatybilność API do obsługi operacji na plikach na różnych systemach.

Dokumentacja definicji

#define gg_file_close   close
#define S_IWUSR   S_IWRITE