libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Moduły
Usługi dodatkowe

Moduły

 Usługi HTTP
 
 Rejestracja nowego użytkownika
 
 Zmiana hasła
 
 Usuwanie użytkownika
 
 
 Przypomnienie hasła
 
 
 Tokeny
 

Opis szczegółowy