libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Zmiana hasła

Funkcje

struct gg_httpgg_change_passwd4 (uin_t uin, const char *email, const char *passwd, const char *newpasswd, const char *tokenid, const char *tokenval, int async)
 Zmienia hasło użytkownika. Więcej...
 
int gg_change_passwd_watch_fd (struct gg_httpd *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_change_passwd_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Po zakończeniu operacji, pole data struktury gg_http zawiera wskaźnik do struktury gg_pubdir. Ta ostatnia w polu success określa, czy operacja się powiodła.

Dokumentacja funkcji

struct gg_http* gg_change_passwd4 ( uin_t  uin,
const char *  email,
const char *  passwd,
const char *  newpasswd,
const char *  tokenid,
const char *  tokenval,
int  async 
)

Zmienia hasło użytkownika.

Wymaga wcześniejszego pobrania tokenu za pomocą gg_token().

Parametry
uinNumer Gadu-Gadu
emailAdres e-mail
passwdObecne hasło
newpasswdNowe hasło
tokenidIdentyfikator tokenu
tokenvalZawartość tokenu
asyncFlaga połączenia asynchronicznego
Zwraca
Struktura gg_http lub NULL w przypadku błędu
int gg_change_passwd_watch_fd ( struct gg_httpd *  h)

Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia.

Operacja będzie zakończona, gdy pole state będzie równe GG_STATE_DONE. Jeśli wystąpi błąd, state będzie równe GG_STATE_ERROR, a kod błędu znajdzie się w polu error.

Nota
W rzeczywistości funkcja jest makrem rozwijanym do gg_pubdir_watch_fd().
Parametry
hStruktura połączenia
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
void gg_change_passwd_free ( struct gg_http h)

Zwalnia zasoby po operacji.

Nota
W rzeczywistości funkcja jest makrem rozwijanym do gg_pubdir_free().
Parametry
hStruktura połączenia