libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Rejestracja nowego użytkownika

Funkcje

struct gg_httpgg_register3 (const char *email, const char *password, const char *tokenid, const char *tokenval, int async)
 Rejestruje nowego użytkownika. Więcej...
 
int gg_register_watch_fd (struct gg_httpd *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_register_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Po zakończeniu operacji, pole data struktury gg_http zawiera wskaźnik do struktury gg_pubdir. Ta ostatnia w polu success określa, czy operacja się powiodła. Jeśli tak, to w polu uin znajdzie się zarejestrowany numer.

Dokumentacja funkcji

struct gg_http* gg_register3 ( const char *  email,
const char *  password,
const char *  tokenid,
const char *  tokenval,
int  async 
)

Rejestruje nowego użytkownika.

Wymaga wcześniejszego pobrania tokenu za pomocą gg_token().

Parametry
emailAdres e-mail
passwordHasło
tokenidIdentyfikator tokenu
tokenvalZawartość tokenu
asyncFlaga połączenia asynchronicznego
Zwraca
Struktura gg_http lub NULL w przypadku błędu
int gg_register_watch_fd ( struct gg_httpd *  h)

Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia.

Operacja będzie zakończona, gdy pole state będzie równe GG_STATE_DONE. Jeśli wystąpi błąd, state będzie równe GG_STATE_ERROR, a kod błędu znajdzie się w polu error.

Nota
W rzeczywistości funkcja jest makrem rozwijanym do gg_pubdir_watch_fd().
Parametry
hStruktura połączenia
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
void gg_register_free ( struct gg_http h)

Zwalnia zasoby po operacji.

Nota
W rzeczywistości funkcja jest makrem rozwijanym do gg_pubdir_free().
Parametry
hStruktura połączenia