libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Wyliczenia | Funkcje
Informacje o bibliotece

Wyliczenia

enum  gg_libgadu_feature_t {
  GG_LIBGADU_FEATURE_SSL,
  GG_LIBGADU_FEATURE_PTHREAD,
  GG_LIBGADU_FEATURE_USERLIST100
}
 Lista funkcji biblioteki, które zależą od zewnętrznych bibliotek. Więcej...
 

Funkcje

const char * gg_libgadu_version (void)
 Zwraca wersję biblioteki. Więcej...
 
int gg_libgadu_check_feature (gg_libgadu_feature_t feature)
 Sprawdza czy biblioteka obsługuje daną funkcję. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Dokumentacja typów wyliczanych

Lista funkcji biblioteki, które zależą od zewnętrznych bibliotek.

Wartości wyliczeń
GG_LIBGADU_FEATURE_SSL 

Biblioteka obsługuje połączenia szyfrowane.

GG_LIBGADU_FEATURE_PTHREAD 

Biblioteka obsługuje rozwiązywanie nazw za pomocą wątków.

GG_LIBGADU_FEATURE_USERLIST100 

Biblioteka obsługuje listę kontaktów zgodną z Gadu-Gadu 10.

Dokumentacja funkcji

const char* gg_libgadu_version ( void  )

Zwraca wersję biblioteki.

Zwraca
Wskaźnik na statyczny bufor z wersją biblioteki.
int gg_libgadu_check_feature ( gg_libgadu_feature_t  feature)

Sprawdza czy biblioteka obsługuje daną funkcję.

Parametry
featureIdentyfikator funkcji.
Zwraca
Wartość niezerowa jeśli funkcja jest obsłgiwana.