libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Moduły
Pozostałe funkcje

Moduły

 Odpluskwianie
 
 Funkcje pomocnicze
 
 Konfiguracja IP
 
 Własne funkcje do nawiązywania połączeń TCP/TLS
 
 Informacje o bibliotece
 
 Serwer pośredniczący
 

Opis szczegółowy