libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Definicje | Funkcje
Dokumentacja pliku http.c

Obsługa połączeń HTTP. Więcej...

Definicje

#define GG_HTTP_MAX_LENGTH   1000000000
 

Funkcje

struct gg_httpgg_http_connect (const char *hostname, int port, int async, const char *method, const char *path, const char *header)
 Rozpoczyna połączenie HTTP. Więcej...
 
int gg_http_watch_fd (struct gg_http *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_http_stop (struct gg_http *h)
 Kończy asynchroniczne połączenie HTTP. Więcej...
 
void gg_http_free_fields (struct gg_http *h)
 
void gg_http_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po połączeniu HTTP. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Obsługa połączeń HTTP.

Dokumentacja definicji

#define GG_HTTP_MAX_LENGTH   1000000000

Dokumentacja funkcji

void gg_http_free_fields ( struct gg_http h)

Zwalnia pola struktury gg_http.

Funkcja zwalnia same pola, nie zwalnia struktury.

Parametry
hStruktura połączenia