libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku message.h

Funkcje

size_t gg_message_html_to_text (char *dst, unsigned char *format, size_t *format_len, const char *html, gg_encoding_t encoding)
 
size_t gg_message_text_to_html (char *dst, const char *src, gg_encoding_t encoding, const unsigned char *format, size_t format_len)
 
char * gg_message_html_to_text_110 (const char *html)
 
char * gg_message_text_to_html_110 (const char *text, ssize_t text_len)
 

Dokumentacja funkcji

size_t gg_message_html_to_text ( char *  dst,
unsigned char *  format,
size_t *  format_len,
const char *  html,
gg_encoding_t  encoding 
)

Zamienia tekst w formacie HTML na czysty tekst.

Parametry
dstBufor wynikowy (może być NULL)
formatBufor wynikowy z atrybutami formatowania (może być NULL)
format_lenWskaźnik na zmienną, do której zostanie zapisana potrzebna wielkość bufora wynikowego z atrybutami formatowania, w bajtach (może być NULL)
htmlTekst źródłowy
encodingKodowanie tekstu źródłowego oraz wynikowego
Nota
Dokleja \0 na końcu bufora wynikowego.
Zwraca
Długość bufora wynikowego bez \0 (nawet jeśli dst to NULL).
size_t gg_message_text_to_html ( char *  dst,
const char *  src,
gg_encoding_t  encoding,
const unsigned char *  format,
size_t  format_len 
)

Zamienia tekst z formatowaniem Gadu-Gadu na HTML.

Parametry
dstBufor wynikowy (może być NULL)
srcTekst źródłowy
encodingKodowanie tekstu źródłowego oraz wynikowego
formatAtrybuty tekstu źródłowego
format_lenDługość bloku atrybutów tekstu źródłowego
Nota
Wynikowy tekst nie jest idealnym kodem HTML, ponieważ ma jak dokładniej odzwierciedlać to, co wygenerowałby oryginalny klient.
Dokleja \0 na końcu bufora wynikowego.
Zwraca
Długość tekstu wynikowego bez \0 (nawet jeśli dst to NULL).
char* gg_message_html_to_text_110 ( const char *  html)
char* gg_message_text_to_html_110 ( const char *  text,
ssize_t  text_len 
)