libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Definicje | Funkcje
Dokumentacja pliku network.h

Makra zapewniające kompatybilność API do obsługi sieci na różnych systemach. Więcej...

Definicje

#define INADDR_NONE   ((in_addr_t) 0xffffffff)
 
#define AF_LOCAL   AF_UNIX
 

Funkcje

static int gg_fd_set_nonblocking (int fd)
 

Opis szczegółowy

Makra zapewniające kompatybilność API do obsługi sieci na różnych systemach.

Dokumentacja definicji

#define INADDR_NONE   ((in_addr_t) 0xffffffff)
#define AF_LOCAL   AF_UNIX

Dokumentacja funkcji

static int gg_fd_set_nonblocking ( int  fd)
inlinestatic