libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku resolver.h

Funkcje

int gg_gethostbyname_real (const char *hostname, struct in_addr **result, unsigned int *count, int pthread)
 
int gg_resolver_recv (int fd, void *buf, size_t len)
 Odczytuje dane z procesu/wątku rozwiązywania nazw. Więcej...
 
void gg_resolver_cleaner (void *data)
 

Dokumentacja funkcji

int gg_gethostbyname_real ( const char *  hostname,
struct in_addr **  result,
unsigned int *  count,
int  pthread 
)

Odpowiednik gethostbyname zapewniający współbieżność.

Jeśli dany system dostarcza gethostbyname_r, używa się tej wersji, jeśli nie, to zwykłej gethostbyname. Wynikiem jest tablica adresów zakończona wartością INADDR_NONE, którą należy zwolnić po użyciu.

Parametry
hostnameNazwa serwera
resultWskaźnik na wskaźnik z tablicą adresów zakończoną INADDR_NONE
countWskaźnik na zmienną, do ktorej zapisze się liczbę wyników
pthreadFlaga blokowania unicestwiania wątku podczas alokacji pamięci
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
int gg_resolver_recv ( int  fd,
void *  buf,
size_t  len 
)

Odczytuje dane z procesu/wątku rozwiązywania nazw.

Parametry
fdDeskryptor
bufWskaźnik na bufor
lenDługość bufora
Zwraca
Patrz recv() i read().
void gg_resolver_cleaner ( void *  data)