libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury _gg_chat_list

Pola danych

uint64_t id
 
uint32_t version
 
uint32_t participants_count
 
uin_tparticipants
 
gg_chat_list_tnext
 

Dokumentacja pól

uint64_t id
uint32_t version
uint32_t participants_count
uin_t* participants

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: