libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Struktury danych | Definicje | Definicje typów | Wyliczenia | Funkcje
Dokumentacja pliku internal.h

Struktury danych

struct  gg_dcc7_relay
 
struct  _gg_chat_list
 
struct  _gg_msg_list
 
struct  _gg_eventqueue
 
struct  _gg_imgout_queue_t
 
struct  gg_session_private
 

Definicje

#define GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION_100   "10.1.0.11070"
 
#define GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION_110   "11.3.45.10771"
 
#define GG_SIZE_FMT   "zu"
 
#define _GG_INT64_MODIFIER   "ll"
 
#define PRIu64   _GG_INT64_MODIFIER "u"
 
#define PRIx64   _GG_INT64_MODIFIER "x"
 
#define PRId64   _GG_INT64_MODIFIER "d"
 
#define GG_LOGIN_PARAMS_HAS_FIELD(glp, member)
 
#define GG_NORETURN
 
#define GG_CDECL
 
#define GG_STATIC_ASSERT(condition, message)
 
#define GG_IMGOUT_WAITING_MAX   4
 

Definicje typów

typedef struct _gg_chat_list gg_chat_list_t
 
typedef struct _gg_msg_list gg_msg_list_t
 
typedef struct _gg_eventqueue gg_eventqueue_t
 
typedef struct _gg_imgout_queue_t gg_imgout_queue_t
 
typedef struct gg_dcc7_relay gg_dcc7_relay_t
 

Wyliczenia

enum  gg_compat_feature_t {
  GG_COMPAT_FEATURE_ACK_EVENT,
  GG_COMPAT_FEATURE_LEGACY_CONFER
}
 

Funkcje

void * gg_new0 (size_t size)
 
int gg_required_proto (struct gg_session *gs, int protocol_version)
 
int gg_get_dummy_fd (struct gg_session *sess)
 
int gg_compat_feature_is_enabled (struct gg_session *sess, gg_compat_feature_t feature)
 
int gg_pubdir50_handle_reply_sess (struct gg_session *sess, struct gg_event *e, const char *packet, int length)
 
int gg_resolve (int *fd, int *pid, const char *hostname)
 
int gg_resolve_pthread (int *fd, void **resolver, const char *hostname)
 
void gg_resolve_pthread_cleanup (void *resolver, int kill)
 
int gg_login_hash_sha1_2 (const char *password, uint32_t seed, uint8_t *result)
 
int gg_chat_update (struct gg_session *sess, uint64_t id, uint32_t version, const uin_t *participants, unsigned int participants_count)
 
gg_chat_list_tgg_chat_find (struct gg_session *sess, uint64_t id)
 Szuka informacji o konferencji o podanym identyfikatorze. Więcej...
 
uin_t gg_str_to_uin (const char *str, int len)
 
uint64_t gg_fix64 (uint64_t x)
 
void gg_connection_failure (struct gg_session *gs, struct gg_event *ge, enum gg_failure_t failure)
 
time_t gg_server_time (struct gg_session *gs)
 
int gg_session_init_ssl (struct gg_session *gs)
 
void gg_close (struct gg_session *gs)
 
struct gg_eventgg_eventqueue_add (struct gg_session *sess)
 
void gg_compat_message_ack (struct gg_session *sess, int seq)
 
void gg_image_sendout (struct gg_session *sess)
 
void gg_strarr_free (char **strarr)
 
char ** gg_strarr_dup (char **strarr)
 
int gg_rand (void *buff, size_t len)
 

Dokumentacja definicji

#define GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION_100   "10.1.0.11070"
#define GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION_110   "11.3.45.10771"
#define GG_SIZE_FMT   "zu"
#define _GG_INT64_MODIFIER   "ll"
#define PRIu64   _GG_INT64_MODIFIER "u"
#define PRIx64   _GG_INT64_MODIFIER "x"
#define PRId64   _GG_INT64_MODIFIER "d"
#define GG_LOGIN_PARAMS_HAS_FIELD (   glp,
  member 
)
Wartość:
(offsetof(struct gg_login_params, member) < (glp)->struct_size || \
offsetof(struct gg_login_params, member) <= offsetof(struct gg_login_params, struct_size))
Parametry połączenia z serwerem Gadu-Gadu.
Definition: libgadu.h:763
#define GG_NORETURN
#define GG_CDECL
#define GG_STATIC_ASSERT (   condition,
  message 
)
Wartość:
{ typedef char static_assertion_failed_ ## message \
[(condition) ? 1 : -1]; static_assertion_failed_ ## message dummy; \
(void)dummy; }
#define GG_IMGOUT_WAITING_MAX   4

Dokumentacja definicji typów

typedef struct _gg_chat_list gg_chat_list_t
typedef struct _gg_msg_list gg_msg_list_t

Dokumentacja typów wyliczanych

Wartości wyliczeń
GG_COMPAT_FEATURE_ACK_EVENT 
GG_COMPAT_FEATURE_LEGACY_CONFER 

Dokumentacja funkcji

void* gg_new0 ( size_t  size)
int gg_required_proto ( struct gg_session gs,
int  protocol_version 
)
int gg_get_dummy_fd ( struct gg_session sess)
int gg_compat_feature_is_enabled ( struct gg_session sess,
gg_compat_feature_t  feature 
)
int gg_pubdir50_handle_reply_sess ( struct gg_session sess,
struct gg_event e,
const char *  packet,
int  length 
)
int gg_resolve ( int *  fd,
int *  pid,
const char *  hostname 
)
int gg_resolve_pthread ( int *  fd,
void **  resolver,
const char *  hostname 
)
void gg_resolve_pthread_cleanup ( void *  resolver,
int  kill 
)
int gg_login_hash_sha1_2 ( const char *  password,
uint32_t  seed,
uint8_t *  result 
)
int gg_chat_update ( struct gg_session sess,
uint64_t  id,
uint32_t  version,
const uin_t participants,
unsigned int  participants_count 
)

Aktualizuje informacje o konferencji.

Parametry
sessStruktura sesji
idIdentyfikator konferencji
versionWersja informacji o konferencji
participantsLista uczestników konferencji
participants_countIlość uczestników konferencji
Zwraca
Wartość równa 0, jeżeli zakończono powodzeniem
gg_chat_list_t* gg_chat_find ( struct gg_session sess,
uint64_t  id 
)

Szuka informacji o konferencji o podanym identyfikatorze.

Parametry
sessStruktura sesji
idIdentyfikator konferencji
Zwraca
Struktura z informacjami o konferencji
uin_t gg_str_to_uin ( const char *  str,
int  len 
)

Parsuje identyfikator użytkownika.

Parametry
strCiąg tekstowy, zawierający identyfikator
lenDługość identyfikatora
Zwraca
Identyfikator, lub 0, jeżeli nie udało się odczytać
void gg_connection_failure ( struct gg_session gs,
struct gg_event ge,
enum gg_failure_t  failure 
)
time_t gg_server_time ( struct gg_session gs)
int gg_session_init_ssl ( struct gg_session gs)

Inicjalizuje struktury SSL.

Parametry
gsStruktura sesji
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 jeśli wystąpił błąd
void gg_close ( struct gg_session gs)
struct gg_event* gg_eventqueue_add ( struct gg_session sess)
void gg_compat_message_ack ( struct gg_session sess,
int  seq 
)
void gg_image_sendout ( struct gg_session sess)
void gg_strarr_free ( char **  strarr)
char** gg_strarr_dup ( char **  strarr)
int gg_rand ( void *  buff,
size_t  len 
)