libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury _gg_msg_list

Pola danych

int seq
 
uin_trecipients
 
size_t recipients_count
 
gg_msg_list_tnext
 

Dokumentacja pól

int seq
uin_t* recipients
size_t recipients_count

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: