libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury _gg_protobuf_uin_buff

Pola danych

char data [GG_PROTOBUFF_UIN_MAXLEN+1+2]
 

Dokumentacja pól

char data[GG_PROTOBUFF_UIN_MAXLEN+1+2]

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: