libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Struktury danych | Definicje | Funkcje
Dokumentacja pliku protobuf.c

Funkcje pomocnicze do obsługi formatu protocol buffers. Więcej...

Struktury danych

struct  _gg_protobuf_uin_buff
 

Definicje

#define GG_PROTOBUFF_UIN_MAXLEN   15
 

Funkcje

void gg_protobuf_expected (struct gg_session *gs, const char *field_name, uint32_t value, uint32_t expected)
 
int gg_protobuf_valid_chknull (struct gg_session *gs, const char *msg_name, int isNull)
 
int gg_protobuf_valid_chkunknown (struct gg_session *gs, const char *msg_name, ProtobufCMessage *base)
 
int gg_protobuf_send_ex (struct gg_session *gs, struct gg_event *ge, int type, void *msg, gg_protobuf_size_cb_t size_cb, gg_protobuf_pack_cb_t pack_cb)
 
void gg_protobuf_set_uin (ProtobufCBinaryData *dst, uin_t uin, gg_protobuf_uin_buff_t *buff)
 
uin_t gg_protobuf_get_uin (ProtobufCBinaryData uin_data)
 

Opis szczegółowy

Funkcje pomocnicze do obsługi formatu protocol buffers.

Dokumentacja definicji

#define GG_PROTOBUFF_UIN_MAXLEN   15

Dokumentacja funkcji

void gg_protobuf_expected ( struct gg_session gs,
const char *  field_name,
uint32_t  value,
uint32_t  expected 
)
int gg_protobuf_valid_chknull ( struct gg_session gs,
const char *  msg_name,
int  isNull 
)
int gg_protobuf_valid_chkunknown ( struct gg_session gs,
const char *  msg_name,
ProtobufCMessage *  base 
)
int gg_protobuf_send_ex ( struct gg_session gs,
struct gg_event ge,
int  type,
void *  msg,
gg_protobuf_size_cb_t  size_cb,
gg_protobuf_pack_cb_t  pack_cb 
)
void gg_protobuf_set_uin ( ProtobufCBinaryData *  dst,
uin_t  uin,
gg_protobuf_uin_buff_t buff 
)
uin_t gg_protobuf_get_uin ( ProtobufCBinaryData  uin_data)