libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_abort

Pola danych

gg_dcc7_id_t id
 
uint32_t uin_from
 
uint32_t uin_to
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin_from
uint32_t uin_to

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: