libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Struktury danych | Definicje | Zmienne
Dokumentacja pliku protocol.h

Struktury danych

struct  gg_login80
 
struct  gg_login80_ok
 Logowanie powiodło się (pakiet GG_LOGIN80_OK) Więcej...
 
struct  gg_login80_failed
 
struct  gg_new_status80
 Zmiana stanu (pakiet GG_NEW_STATUS80) Więcej...
 
struct  gg_notify_reply80
 
struct  gg_send_msg80
 
struct  gg_recv_msg80
 
struct  gg_recv_msg_ack
 
struct  gg_user_data
 
struct  gg_user_data_user
 
struct  gg_typing_notification
 
struct  gg_multilogon_info
 
struct  gg_multilogon_info_item
 
struct  gg_multilogon_disconnect
 
struct  gg_dcc7_abort
 
struct  gg_dcc7_aborted
 
struct  gg_dcc7_voice_auth
 
struct  gg_dcc7_voice_nodata
 
struct  gg_dcc7_voice_data
 
struct  gg_dcc7_voice_init
 
struct  gg_dcc7_voice_init_confirm
 
struct  gg_dcc7_relay_req
 
struct  gg_dcc7_relay_reply
 
struct  gg_dcc7_relay_reply_server
 
struct  gg_dcc7_welcome_server
 
struct  gg_dcc7_welcome_p2p
 
struct  gg_userlist100_version
 
struct  gg_userlist100_request
 
struct  gg_userlist100_reply
 
struct  gg_chat_create
 
struct  gg_chat_invite
 
struct  gg_chat_leave
 
struct  gg_chat_created
 
struct  gg_chat_invite_ack
 
struct  gg_chat_left
 

Definicje

#define GG_LOGIN80BETA   0x0029
 
#define GG_LOGIN80   0x0031
 
#define GG_LOGIN105   0x0083
 
#define GG_FEATURE_STATUS80BETA   0x01
 
#define GG_FEATURE_MSG80   0x02
 
#define GG_FEATURE_STATUS80   0x05
 
#define GG_DEFAULT_HOST_WHITE_LIST   { "gadu-gadu.pl", "gg.pl", NULL }
 
#define GG8_LANG   "pl"
 
#define GG8_VERSION   "Gadu-Gadu Client Build "
 
#define GG11_VERSION   "GG-Phoenix/"
 
#define GG11_TARGET   " (BUILD;WINNT_x86-msvc;rv:11.0,pl;release;standard) (OS;Windows;Windows NT 6.1)"
 
#define GG_LOGIN_HASH_TYPE_INVALID   0x0016
 
#define GG_LOGIN80_OK   0x0035
 
#define GG_LOGIN110_OK   0x009d
 
#define GG_LOGIN80_FAILED   0x0043
 Logowanie nie powiodło się (pakiet GG_LOGIN80_FAILED) Więcej...
 
#define GG_NEW_STATUS80BETA   0x0028
 
#define GG_NEW_STATUS80   0x0038
 
#define GG_NEW_STATUS105   0x0063
 
#define GG_STATUS80BETA   0x002a
 
#define GG_NOTIFY_REPLY80BETA   0x002b
 
#define GG_STATUS80   0x0036
 
#define GG_NOTIFY_REPLY80   0x0037
 
#define GG_SEND_MSG80   0x002d
 
#define GG_RECV_MSG80   0x002e
 
#define GG_DISCONNECT_ACK   0x000d
 
#define GG_RECV_MSG_ACK   0x0046
 
#define GG_USER_DATA   0x0044
 
#define GG_TYPING_NOTIFICATION   0x0059
 
#define GG_XML_ACTION   0x002c
 
#define GG_RECV_OWN_MSG   0x005a
 
#define GG_MULTILOGON_INFO   0x005b
 
#define GG_MULTILOGON_DISCONNECT   0x0062
 
#define GG_MSG_CALLBACK   0x02
 Żądanie zwrotnego połączenia bezpośredniego. Więcej...
 
#define GG_MSG_OPTION_CONFERENCE   0x01
 
#define GG_MSG_OPTION_ATTRIBUTES   0x02
 
#define GG_MSG_OPTION_IMAGE_REQUEST   0x04
 
#define GG_MSG_OPTION_IMAGE_REPLY   0x05
 
#define GG_MSG_OPTION_IMAGE_REPLY_MORE   0x06
 
#define GG_DCC7_ABORT   0x0025
 
#define GG_DCC7_ABORTED   0x0025
 
#define GG_DCC7_VOICE_RETRIES   0x11 /* 17 powtorzen */
 
#define GG_DCC7_RESERVED1   0xdeadc0de
 
#define GG_DCC7_RESERVED2   0xdeadbeaf
 
#define GG_DCC7_RELAY_TYPE_SERVER   0x01 /* adres serwera, na który spytać o proxy */
 
#define GG_DCC7_RELAY_TYPE_PROXY   0x08 /* adresy proxy, na które sie łączyć */
 
#define GG_DCC7_RELAY_DUNNO1   0x02
 
#define GG_DCC7_RELAY_REQUEST   0x0a
 
#define GG_DCC7_RELAY_REPLY_RCOUNT   0x02
 
#define GG_DCC7_RELAY_REPLY   0x0b
 
#define GG_DCC7_WELCOME_SERVER   0xc0debabe
 
#define GG_TIMEOUT_DISCONNECT   5
 Maksymalny czas oczekiwania na rozłączenie. Więcej...
 
#define GG_USERLIST100_VERSION   0x5c
 
#define GG_USERLIST100_REQUEST   0x0040
 
#define GG_USERLIST100_REPLY   0x41
 
#define GG_ADD_NOTIFY105   0x007b
 
#define GG_REMOVE_NOTIFY105   0x007c
 
#define GG_EVENT110   0x0084
 
#define GG_IMTOKEN   0x008c
 
#define GG_ACCESS_INFO   0x008f
 
#define GG_NOTIFY105_FIRST   0x0077
 
#define GG_NOTIFY105_LAST   0x0078
 
#define GG_NOTIFY105_LIST_EMPTY   0x0079
 
#define GG_PONG110   0x00a1
 
#define GG_OPTIONS   0x009b
 
#define GG_SEND_MSG110   0x007d
 
#define GG_RECV_MSG110   0x007e
 
#define GG_RECV_OWN_MSG110   0x0082
 
#define GG_ACK110   0x0086
 
#define GG_SEND_MSG_ACK110   0x0087
 
#define GG_CHAT_INFO   0x0093
 
#define GG_CHAT_INFO_UPDATE   0x009e
 
#define GG_CHAT_CREATED   0x0045
 
#define GG_CHAT_INVITE_ACK   0x0047
 
#define GG_CHAT_RECV_MSG   0x0088
 
#define GG_CHAT_RECV_OWN_MSG   0x008e
 
#define GG_CHAT_CREATE   0x0047
 
#define GG_CHAT_INVITE   0x0090
 
#define GG_CHAT_LEAVE   0x0052
 
#define GG_CHAT_LEFT   0x0066
 
#define GG_CHAT_SEND_MSG   0x008d
 
#define GG_UIN_INFO   0x007a
 
#define GG_TRANSFER_INFO   0x00a0
 
#define GG_MAGIC_NOTIFICATION   0x009f
 

Zmienne

struct gg_login80 GG_PACKED
 

Dokumentacja definicji

#define GG_LOGIN80BETA   0x0029
#define GG_LOGIN80   0x0031
#define GG_LOGIN105   0x0083
#define GG_FEATURE_STATUS80BETA   0x01
#define GG_FEATURE_MSG80   0x02
#define GG_FEATURE_STATUS80   0x05
#define GG_DEFAULT_HOST_WHITE_LIST   { "gadu-gadu.pl", "gg.pl", NULL }
#define GG8_LANG   "pl"
#define GG8_VERSION   "Gadu-Gadu Client Build "
#define GG11_VERSION   "GG-Phoenix/"
#define GG11_TARGET   " (BUILD;WINNT_x86-msvc;rv:11.0,pl;release;standard) (OS;Windows;Windows NT 6.1)"
#define GG_LOGIN_HASH_TYPE_INVALID   0x0016
#define GG_LOGIN80_OK   0x0035
#define GG_LOGIN110_OK   0x009d
#define GG_LOGIN80_FAILED   0x0043

Logowanie nie powiodło się (pakiet GG_LOGIN80_FAILED)

#define GG_NEW_STATUS80BETA   0x0028
#define GG_NEW_STATUS80   0x0038
#define GG_NEW_STATUS105   0x0063
#define GG_STATUS80BETA   0x002a
#define GG_NOTIFY_REPLY80BETA   0x002b
#define GG_STATUS80   0x0036
#define GG_NOTIFY_REPLY80   0x0037
#define GG_SEND_MSG80   0x002d
#define GG_RECV_MSG80   0x002e
#define GG_DISCONNECT_ACK   0x000d
#define GG_RECV_MSG_ACK   0x0046
#define GG_USER_DATA   0x0044
#define GG_TYPING_NOTIFICATION   0x0059
#define GG_XML_ACTION   0x002c
#define GG_RECV_OWN_MSG   0x005a
#define GG_MULTILOGON_INFO   0x005b
#define GG_MULTILOGON_DISCONNECT   0x0062
#define GG_MSG_CALLBACK   0x02

Żądanie zwrotnego połączenia bezpośredniego.

#define GG_MSG_OPTION_CONFERENCE   0x01
#define GG_MSG_OPTION_ATTRIBUTES   0x02
#define GG_MSG_OPTION_IMAGE_REQUEST   0x04
#define GG_MSG_OPTION_IMAGE_REPLY   0x05
#define GG_MSG_OPTION_IMAGE_REPLY_MORE   0x06
#define GG_DCC7_ABORT   0x0025
#define GG_DCC7_ABORTED   0x0025
#define GG_DCC7_VOICE_RETRIES   0x11 /* 17 powtorzen */
#define GG_DCC7_RESERVED1   0xdeadc0de
#define GG_DCC7_RESERVED2   0xdeadbeaf
#define GG_DCC7_RELAY_TYPE_SERVER   0x01 /* adres serwera, na który spytać o proxy */
#define GG_DCC7_RELAY_TYPE_PROXY   0x08 /* adresy proxy, na które sie łączyć */
#define GG_DCC7_RELAY_DUNNO1   0x02
#define GG_DCC7_RELAY_REQUEST   0x0a
#define GG_DCC7_RELAY_REPLY_RCOUNT   0x02
#define GG_DCC7_RELAY_REPLY   0x0b
#define GG_DCC7_WELCOME_SERVER   0xc0debabe
#define GG_TIMEOUT_DISCONNECT   5

Maksymalny czas oczekiwania na rozłączenie.

#define GG_USERLIST100_VERSION   0x5c
#define GG_USERLIST100_REQUEST   0x0040
#define GG_USERLIST100_REPLY   0x41
#define GG_ADD_NOTIFY105   0x007b
#define GG_REMOVE_NOTIFY105   0x007c
#define GG_EVENT110   0x0084
#define GG_IMTOKEN   0x008c
#define GG_ACCESS_INFO   0x008f
#define GG_NOTIFY105_FIRST   0x0077
#define GG_NOTIFY105_LAST   0x0078
#define GG_NOTIFY105_LIST_EMPTY   0x0079
#define GG_PONG110   0x00a1
#define GG_OPTIONS   0x009b
#define GG_SEND_MSG110   0x007d
#define GG_RECV_MSG110   0x007e
#define GG_RECV_OWN_MSG110   0x0082
#define GG_ACK110   0x0086
#define GG_SEND_MSG_ACK110   0x0087
#define GG_CHAT_INFO   0x0093
#define GG_CHAT_INFO_UPDATE   0x009e
#define GG_CHAT_CREATED   0x0045
#define GG_CHAT_INVITE_ACK   0x0047
#define GG_CHAT_RECV_MSG   0x0088
#define GG_CHAT_RECV_OWN_MSG   0x008e
#define GG_CHAT_CREATE   0x0047
#define GG_CHAT_INVITE   0x0090
#define GG_CHAT_LEAVE   0x0052
#define GG_CHAT_LEFT   0x0066
#define GG_CHAT_SEND_MSG   0x008d
#define GG_UIN_INFO   0x007a
#define GG_TRANSFER_INFO   0x00a0
#define GG_MAGIC_NOTIFICATION   0x009f

Dokumentacja zmiennych

struct gg_chat_left GG_PACKED