libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_relay_req

Pola danych

uint32_t magic
 
uint32_t len
 
gg_dcc7_id_t id
 
uint16_t type
 
uint16_t dunno1
 

Dokumentacja pól

uint32_t magic
uint32_t len
uint16_t type
uint16_t dunno1

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: