libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_dcc7_voice_auth

Pola danych

uint8_t type
 
gg_dcc7_id_t id
 
uint32_t reserved1
 
uint32_t reserved2
 

Dokumentacja pól

uint8_t type
uint32_t reserved1
uint32_t reserved2

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: