libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_dcc7_accept

Opis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_ACCEPT. Więcej...

Pola danych

struct gg_dcc7dcc7
 Struktura połączenia. Więcej...
 
int type
 Sposób połączenia (P2P, przez serwer) Więcej...
 
uint32_t remote_ip
 Adres zdalnego klienta. Więcej...
 
uint16_t remote_port
 Port zdalnego klienta. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_ACCEPT.

Dokumentacja pól

struct gg_dcc7* dcc7

Struktura połączenia.

int type

Sposób połączenia (P2P, przez serwer)

uint32_t remote_ip

Adres zdalnego klienta.

uint16_t remote_port

Port zdalnego klienta.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: