libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych

Połączenie bezpośrednie od wersji Gadu-Gadu 7.x. Więcej...

Pola danych

int fd
 Obserwowany deskryptor. Więcej...
 
int check
 Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t) Więcej...
 
int state
 Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t) Więcej...
 
int error
 Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t) Więcej...
 
int type
 Rodzaj sesji (patrz gg_session_t) Więcej...
 
int id
 Identyfikator sesji. Więcej...
 
int timeout
 Czas pozostały do zakończenia stanu. Więcej...
 
int(* callback )(struct gg_dcc7 *)
 Funkcja zwrotna. Więcej...
 
void(* destroy )(struct gg_dcc7 *)
 Funkcja zwalniania zasobów. Więcej...
 
gg_dcc7_id_t cid
 Identyfikator połączenia. Więcej...
 
struct gg_eventevent
 Struktura zdarzenia. Więcej...
 
uin_t uin
 Własny numer Gadu-Gadu. Więcej...
 
uin_t peer_uin
 Numer Gadu-Gadu drugiej strony połączenia. Więcej...
 
int file_fd
 Deskryptor przesyłanego pliku. Więcej...
 
unsigned int offset
 Aktualne położenie w przesyłanym pliku. Więcej...
 
unsigned int size
 Rozmiar przesyłanego pliku. Więcej...
 
unsigned char filename [GG_DCC7_FILENAME_LEN+1]
 Nazwa przesyłanego pliku. Więcej...
 
unsigned char hash [GG_DCC7_HASH_LEN]
 Skrót SHA1 przesyłanego pliku. Więcej...
 
int dcc_type
 Rodzaj połączenia bezpośredniego. Więcej...
 
int established
 Flaga ustanowienia połączenia. Więcej...
 
int incoming
 Flaga połączenia przychodzącego. Więcej...
 
int reverse
 Flaga połączenia zwrotnego. Więcej...
 
uint32_t local_addr
 Adres lokalny. Więcej...
 
uint16_t local_port
 Port lokalny. Więcej...
 
uint32_t remote_addr
 Adres drugiej strony. Więcej...
 
uint16_t remote_port
 Port drugiej strony. Więcej...
 
struct gg_sessionsess
 Sesja do której przypisano połączenie. Więcej...
 
struct gg_dcc7next
 Następne połączenie w liście. Więcej...
 
int soft_timeout
 Flaga mówiąca, że po przekroczeniu timeout należy wywołać gg_dcc7_watch_fd() Więcej...
 
int seek
 Flaga mówiąca, że można zmieniać położenie w wysyłanym pliku. Więcej...
 
void * resolver
 Dane prywatne procesu lub wątku rozwiązującego nazwę serwera. Więcej...
 
int relay
 Flaga mówiąca, że laczymy sie przez serwer. Więcej...
 
int relay_index
 Numer serwera pośredniczącego, do którego się łączymy. Więcej...
 
int relay_count
 Rozmiar listy serwerów pośredniczących. Więcej...
 
struct gg_dcc7_relayrelay_list
 Lista serwerów pośredniczących. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Połączenie bezpośrednie od wersji Gadu-Gadu 7.x.

Dokumentacja pól

int fd

Obserwowany deskryptor.

int check

Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t)

int state

Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t)

int error

Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t)

int type

Rodzaj sesji (patrz gg_session_t)

int id

Identyfikator sesji.

int timeout

Czas pozostały do zakończenia stanu.

int(* callback)(struct gg_dcc7 *)

Funkcja zwrotna.

void(* destroy)(struct gg_dcc7 *)

Funkcja zwalniania zasobów.

Identyfikator połączenia.

struct gg_event* event

Struktura zdarzenia.

uin_t uin

Własny numer Gadu-Gadu.

uin_t peer_uin

Numer Gadu-Gadu drugiej strony połączenia.

int file_fd

Deskryptor przesyłanego pliku.

unsigned int offset

Aktualne położenie w przesyłanym pliku.

unsigned int size

Rozmiar przesyłanego pliku.

unsigned char filename[GG_DCC7_FILENAME_LEN+1]

Nazwa przesyłanego pliku.

unsigned char hash[GG_DCC7_HASH_LEN]

Skrót SHA1 przesyłanego pliku.

int dcc_type

Rodzaj połączenia bezpośredniego.

int established

Flaga ustanowienia połączenia.

int incoming

Flaga połączenia przychodzącego.

int reverse

Flaga połączenia zwrotnego.

uint32_t local_addr

Adres lokalny.

uint16_t local_port

Port lokalny.

uint32_t remote_addr

Adres drugiej strony.

uint16_t remote_port

Port drugiej strony.

struct gg_session* sess

Sesja do której przypisano połączenie.

struct gg_dcc7* next

Następne połączenie w liście.

int soft_timeout

Flaga mówiąca, że po przekroczeniu timeout należy wywołać gg_dcc7_watch_fd()

int seek

Flaga mówiąca, że można zmieniać położenie w wysyłanym pliku.

void* resolver

Dane prywatne procesu lub wątku rozwiązującego nazwę serwera.

int relay

Flaga mówiąca, że laczymy sie przez serwer.

int relay_index

Numer serwera pośredniczącego, do którego się łączymy.

int relay_count

Rozmiar listy serwerów pośredniczących.

struct gg_dcc7_relay* relay_list

Lista serwerów pośredniczących.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: