libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_dcc7_done

Opis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_DONE. Więcej...

Pola danych

struct gg_dcc7dcc7
 Struktura połączenia. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_DCC7_DONE.

Dokumentacja pól

struct gg_dcc7* dcc7

Struktura połączenia.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: