libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_multilogon_info

Opis zdarzenia GG_EVENT_MULTILOGON_INFO. Więcej...

Pola danych

int count
 Liczba sesji. Więcej...
 
struct gg_multilogon_sessionsessions
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_MULTILOGON_INFO.

Dokumentacja pól

int count

Liczba sesji.

struct gg_multilogon_session* sessions

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: