libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_multilogon_session

Struktura opisująca sesję multilogowania. Więcej...

Pola danych

gg_multilogon_id_t id
 Identyfikator sesji. Więcej...
 
char * name
 Nazwa sesji (podana w gg_login_params.client_version) Więcej...
 
uint32_t remote_addr
 Adres sesji. Więcej...
 
int status_flags
 Flagi statusu sesji. Więcej...
 
int protocol_features
 Opcje protokolu sesji. Więcej...
 
time_t logon_time
 Czas zalogowania. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Struktura opisująca sesję multilogowania.

Dokumentacja pól

Identyfikator sesji.

char* name

Nazwa sesji (podana w gg_login_params.client_version)

uint32_t remote_addr

Adres sesji.

int status_flags

Flagi statusu sesji.

int protocol_features

Opcje protokolu sesji.

time_t logon_time

Czas zalogowania.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: