libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_user_data

Opis zdarzenia GG_EVENT_USER_DATA. Więcej...

Pola danych

int type
 Rodzaj informacji o kontaktach. Więcej...
 
size_t user_count
 Liczba kontaktów. Więcej...
 
struct gg_event_user_data_userusers
 Lista kontaktów. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia GG_EVENT_USER_DATA.

Dokumentacja pól

int type

Rodzaj informacji o kontaktach.

size_t user_count

Liczba kontaktów.

struct gg_event_user_data_user* users

Lista kontaktów.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: