libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event_user_data_user

Struktura opisująca kontakt w zdarzeniu GG_EVENT_USER_DATA. Więcej...

Pola danych

uin_t uin
 Numer kontaktu. Więcej...
 
size_t attr_count
 Liczba atrybutów. Więcej...
 
struct gg_event_user_data_attrattrs
 Lista atrybutów. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Struktura opisująca kontakt w zdarzeniu GG_EVENT_USER_DATA.

Dokumentacja pól

uin_t uin

Numer kontaktu.

size_t attr_count

Liczba atrybutów.

struct gg_event_user_data_attr* attrs

Lista atrybutów.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: