libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_login80

Pola danych

uint32_t uin
 
uint8_t language [2]
 
uint8_t hash_type
 
uint8_t hash [64]
 
uint32_t status
 
uint32_t flags
 
uint32_t features
 
uint32_t local_ip
 
uint16_t local_port
 
uint32_t external_ip
 
uint16_t external_port
 
uint8_t image_size
 
uint8_t dunno2
 

Dokumentacja pól

uint32_t uin
uint8_t language[2]
uint8_t hash_type
uint8_t hash[64]
uint32_t status
uint32_t flags
uint32_t features
uint32_t local_ip
uint16_t local_port
uint32_t external_ip
uint16_t external_port
uint8_t image_size
uint8_t dunno2

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: