libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_pubdir50_s

Zapytanie lub odpowiedź katalogu publicznego. Więcej...

Pola danych

int count
 Liczba wyników odpowiedzi. Więcej...
 
uin_t next
 Numer początkowy następnego zapytania. Więcej...
 
int type
 Rodzaj zapytania. Więcej...
 
uint32_t seq
 Numer sekwencyjny. Więcej...
 
struct gg_pubdir50_entryentries
 Pola zapytania lub odpowiedzi. Więcej...
 
int entries_count
 Liczba pól. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Zapytanie lub odpowiedź katalogu publicznego.

Patrz gg_pubdir50_t.

Dokumentacja pól

int count

Liczba wyników odpowiedzi.

uin_t next

Numer początkowy następnego zapytania.

int type

Rodzaj zapytania.

uint32_t seq

Numer sekwencyjny.

struct gg_pubdir50_entry* entries

Pola zapytania lub odpowiedzi.

int entries_count

Liczba pól.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: