libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_typing_notification

Pola danych

uint16_t length
 
uint32_t uin
 

Dokumentacja pól

uint16_t length
uint32_t uin

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: