libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Definicje | Funkcje | Zmienne
Dokumentacja pliku debug.c

Funkcje odpluskwiania. Więcej...

Definicje

#define GG_DEBUG_STATE(x)   case x: return #x;
 
#define GG_DEBUG_EVENT(x)   case x: return #x;
 

Funkcje

void gg_debug_common (struct gg_session *sess, int level, const char *format, va_list ap)
 
void gg_debug (int level, const char *format,...)
 
void gg_debug_session (struct gg_session *gs, int level, const char *format,...)
 
void gg_debug_dump (struct gg_session *gs, int level, const char *buf, size_t len)
 
const char * gg_debug_state (enum gg_state_t state)
 
const char * gg_debug_event (enum gg_event_t event)
 

Zmienne

int gg_debug_level = 0
 Poziom rejestracji informacji odpluskwiających. Więcej...
 
void(* gg_debug_handler )(int level, const char *format, va_list ap) = NULL
 Funkcja, do której są przekazywane informacje odpluskwiające. Więcej...
 
void(* gg_debug_handler_session )(struct gg_session *sess, int level, const char *format, va_list ap) = NULL
 Funkcja, do której są przekazywane informacje odpluskwiające. Więcej...
 
FILE * gg_debug_file = NULL
 Plik, do którego będą przekazywane informacje odpluskwiania. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Funkcje odpluskwiania.

Dokumentacja definicji

#define GG_DEBUG_STATE (   x)    case x: return #x;
#define GG_DEBUG_EVENT (   x)    case x: return #x;

Dokumentacja funkcji

void gg_debug_common ( struct gg_session sess,
int  level,
const char *  format,
va_list  ap 
)

Przekazuje informacje odpluskwiania do odpowiedniej funkcji.

Jeśli aplikacja ustawiła odpowiednią funkcję obsługi w gg_debug_handler_session lub gg_debug_handler, jest ona wywoływana. W przeciwnym wypadku wynik jest wysyłany do standardowego wyjścia błędu.

Parametry
sessStruktura sesji (może być NULL)
levelPoziom informacji
formatFormat wiadomości (zgodny z printf)
apLista argumentów (zgodna z printf)