libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_session

Sesja Gadu-Gadu. Więcej...

Pola danych

int fd
 Obserwowany deskryptor. Więcej...
 
int check
 Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t) Więcej...
 
int state
 Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t) Więcej...
 
int error
 Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t) Więcej...
 
int type
 Rodzaj sesji (patrz gg_session_t) Więcej...
 
int id
 Identyfikator sesji. Więcej...
 
int timeout
 Czas pozostały do zakończenia stanu. Więcej...
 
int(* callback )(struct gg_session *)
 Funkcja zwrotna. Więcej...
 
void(* destroy )(struct gg_session *)
 Funkcja zwalniania zasobów. Więcej...
 
int async
 Flaga połączenia asynchronicznego. Więcej...
 
int pid
 Numer procesu rozwiązującego nazwę serwera. Więcej...
 
int port
 Port serwera. Więcej...
 
int seq
 Numer sekwencyjny ostatniej wiadomości. Więcej...
 
int last_pong
 Czas otrzymania ostatniej ramki utrzymaniowej. Więcej...
 
int last_event
 Czas otrzymania ostatniego pakietu. Więcej...
 
struct gg_eventevent
 Zdarzenie po wywołaniu callback. Więcej...
 
uint32_t proxy_addr
 Adres serwera pośredniczącego. Więcej...
 
uint16_t proxy_port
 Port serwera pośredniczącego. Więcej...
 
uint32_t hub_addr
 Adres huba po rozwiązaniu nazwy. Więcej...
 
uint32_t server_addr
 Adres serwera otrzymany od huba. Więcej...
 
uint32_t client_addr
 Adres gniazda dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
uint16_t client_port
 Port gniazda dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
uint32_t external_addr
 Publiczny adres dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
uint16_t external_port
 Publiczny port dla połączeń bezpośrednich. Więcej...
 
uin_t uin
 Własny numer Gadu-Gadu. Więcej...
 
char * password
 Hasło (zwalniane po użyciu) Więcej...
 
int initial_status
 Początkowy status. Więcej...
 
int status
 Aktualny status. Więcej...
 
char * recv_buf
 Bufor na odbierane pakiety. Więcej...
 
int recv_done
 Liczba wczytanych bajtów pakietu. Więcej...
 
int recv_left
 Liczba pozostałych do wczytania bajtów pakietu. Więcej...
 
int protocol_version
 Wersja protokołu (bez flag) Więcej...
 
char * client_version
 Wersja klienta. Więcej...
 
int last_sysmsg
 Numer ostatniej wiadomości systemowej. Więcej...
 
char * initial_descr
 Początkowy opis statusu. Więcej...
 
void * resolver
 Dane prywatne procesu lub wątku rozwiązującego nazwę serwera. Więcej...
 
void * ssl
 Struktura TLS. Więcej...
 
void * ssl_ctx
 Kontekst sesji TLS. Więcej...
 
int image_size
 Maksymalny rozmiar obsługiwanych obrazków w KiB. Więcej...
 
char * userlist_reply
 Bufor z odbieraną listą kontaktów. Więcej...
 
int userlist_blocks
 Liczba części listy kontaktów. Więcej...
 
struct gg_image_queueimages
 Lista wczytywanych obrazków. Więcej...
 
int hash_type
 Rodzaj funkcji skrótu hasła (GG_LOGIN_HASH_GG32 lub GG_LOGIN_HASH_SHA1) Więcej...
 
char * send_buf
 Bufor z danymi do wysłania. Więcej...
 
int send_left
 Liczba bajtów do wysłania. Więcej...
 
struct gg_dcc7dcc7_list
 Lista połączeń bezpośrednich skojarzonych z sesją Więcej...
 
int soft_timeout
 Flaga mówiąca, że po przekroczeniu timeout należy wywołać gg_watch_fd() Więcej...
 
int protocol_flags
 Flagi protokołu. Więcej...
 
gg_encoding_t encoding
 Rodzaj kodowania znaków. Więcej...
 
gg_resolver_t resolver_type
 Sposób rozwiązywania nazw serwerów. Więcej...
 
int(* resolver_start )(int *fd, void **private_data, const char *hostname)
 Funkcja rozpoczynająca rozwiązywanie nazwy. Więcej...
 
void(* resolver_cleanup )(void **private_data, int force)
 Funkcja zwalniająca zasoby po rozwiązaniu nazwy. Więcej...
 
int protocol_features
 Opcje protokołu. Więcej...
 
int status_flags
 Flagi statusu. Więcej...
 
int recv_msg_count
 Liczba odebranych wiadomości. Więcej...
 
const char * resolver_host
 Nazwa do rozwiązania. Więcej...
 
struct in_addr * resolver_result
 Wynik rozwiązywania nazwy. Więcej...
 
unsigned int resolver_index
 Indeks aktualnie obsługiwanego wyniku rozwiązywania nazwy. Więcej...
 
unsigned int resolver_count
 Liczba wyników rozwiązywania nazwy. Więcej...
 
uint16_t connect_port [2]
 Lista portów do połączenia. Więcej...
 
unsigned int connect_index
 Indeks aktualnie obsługiwanego portu. Więcej...
 
char * connect_host
 Adres serwera Gadu-Gadu, z którym się łączymy. Więcej...
 
gg_ssl_t ssl_flag
 Flaga połączenia szyfrowanego. Więcej...
 
struct gg_session_privateprivate_data
 Prywatne dane sesji, nie udostępnione w API. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Sesja Gadu-Gadu.

Tworzona przez funkcję gg_login(), zwalniana przez gg_free_session().

Dokumentacja pól

int fd

Obserwowany deskryptor.

int check

Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t)

int state

Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t)

int error

Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t)

int type

Rodzaj sesji (patrz gg_session_t)

int id

Identyfikator sesji.

int timeout

Czas pozostały do zakończenia stanu.

int(* callback)(struct gg_session *)

Funkcja zwrotna.

void(* destroy)(struct gg_session *)

Funkcja zwalniania zasobów.

int async

Flaga połączenia asynchronicznego.

int pid

Numer procesu rozwiązującego nazwę serwera.

int port

Port serwera.

int seq

Numer sekwencyjny ostatniej wiadomości.

int last_pong

Czas otrzymania ostatniej ramki utrzymaniowej.

int last_event

Czas otrzymania ostatniego pakietu.

struct gg_event* event

Zdarzenie po wywołaniu callback.

uint32_t proxy_addr

Adres serwera pośredniczącego.

uint16_t proxy_port

Port serwera pośredniczącego.

uint32_t hub_addr

Adres huba po rozwiązaniu nazwy.

uint32_t server_addr

Adres serwera otrzymany od huba.

uint32_t client_addr

Adres gniazda dla połączeń bezpośrednich.

uint16_t client_port

Port gniazda dla połączeń bezpośrednich.

uint32_t external_addr

Publiczny adres dla połączeń bezpośrednich.

uint16_t external_port

Publiczny port dla połączeń bezpośrednich.

uin_t uin

Własny numer Gadu-Gadu.

char* password

Hasło (zwalniane po użyciu)

int initial_status

Początkowy status.

int status

Aktualny status.

char* recv_buf

Bufor na odbierane pakiety.

Wskaźnik zawsze maksymalnie wyrównany, tak jak w wyniku działania malloc().

int recv_done

Liczba wczytanych bajtów pakietu.

int recv_left

Liczba pozostałych do wczytania bajtów pakietu.

int protocol_version

Wersja protokołu (bez flag)

char* client_version

Wersja klienta.

int last_sysmsg

Numer ostatniej wiadomości systemowej.

char* initial_descr

Początkowy opis statusu.

void* resolver

Dane prywatne procesu lub wątku rozwiązującego nazwę serwera.

void* ssl

Struktura TLS.

void* ssl_ctx

Kontekst sesji TLS.

int image_size

Maksymalny rozmiar obsługiwanych obrazków w KiB.

char* userlist_reply

Bufor z odbieraną listą kontaktów.

int userlist_blocks

Liczba części listy kontaktów.

struct gg_image_queue* images

Lista wczytywanych obrazków.

int hash_type

Rodzaj funkcji skrótu hasła (GG_LOGIN_HASH_GG32 lub GG_LOGIN_HASH_SHA1)

char* send_buf

Bufor z danymi do wysłania.

int send_left

Liczba bajtów do wysłania.

struct gg_dcc7* dcc7_list

Lista połączeń bezpośrednich skojarzonych z sesją

int soft_timeout

Flaga mówiąca, że po przekroczeniu timeout należy wywołać gg_watch_fd()

int protocol_flags

Flagi protokołu.

gg_encoding_t encoding

Rodzaj kodowania znaków.

gg_resolver_t resolver_type

Sposób rozwiązywania nazw serwerów.

int(* resolver_start)(int *fd, void **private_data, const char *hostname)

Funkcja rozpoczynająca rozwiązywanie nazwy.

void(* resolver_cleanup)(void **private_data, int force)

Funkcja zwalniająca zasoby po rozwiązaniu nazwy.

int protocol_features

Opcje protokołu.

int status_flags

Flagi statusu.

int recv_msg_count

Liczba odebranych wiadomości.

const char* resolver_host

Nazwa do rozwiązania.

struct in_addr* resolver_result

Wynik rozwiązywania nazwy.

unsigned int resolver_index

Indeks aktualnie obsługiwanego wyniku rozwiązywania nazwy.

unsigned int resolver_count

Liczba wyników rozwiązywania nazwy.

uint16_t connect_port[2]

Lista portów do połączenia.

unsigned int connect_index

Indeks aktualnie obsługiwanego portu.

char* connect_host

Adres serwera Gadu-Gadu, z którym się łączymy.

gg_ssl_t ssl_flag

Flaga połączenia szyfrowanego.

struct gg_session_private* private_data

Prywatne dane sesji, nie udostępnione w API.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: