libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje | Zmienne
Odpluskwianie

Funkcje

void gg_debug (int level, const char *format,...)
 
void gg_debug_session (struct gg_session *gs, int level, const char *format,...)
 
void gg_debug_dump (struct gg_session *gs, int level, const char *buf, size_t len)
 
const char * gg_debug_state (enum gg_state_t state)
 
const char * gg_debug_event (enum gg_event_t event)
 

Zmienne

int gg_debug_level = 0
 Poziom rejestracji informacji odpluskwiających. Więcej...
 
void(* gg_debug_handler )(int level, const char *format, va_list ap) = NULL
 Funkcja, do której są przekazywane informacje odpluskwiające. Więcej...
 
void(* gg_debug_handler_session )(struct gg_session *sess, int level, const char *format, va_list ap) = NULL
 Funkcja, do której są przekazywane informacje odpluskwiające. Więcej...
 
FILE * gg_debug_file = NULL
 Plik, do którego będą przekazywane informacje odpluskwiania. Więcej...
 
#define GG_DEBUG_NET   1
 Rejestracja zdarzeń związanych z siecią Więcej...
 
#define GG_DEBUG_TRAFFIC   2
 Rejestracja ruchu sieciowego. Więcej...
 
#define GG_DEBUG_DUMP   4
 Rejestracja zawartości pakietów. Więcej...
 
#define GG_DEBUG_FUNCTION   8
 Rejestracja wywołań funkcji. Więcej...
 
#define GG_DEBUG_MISC   16
 Rejestracja różnych informacji. Więcej...
 
#define GG_DEBUG_VERBOSE   32
 Rejestracja informacji szczegółowych. Więcej...
 
#define GG_DEBUG_WARNING   64
 Rejestracja ostrzeżeń Więcej...
 
#define GG_DEBUG_ERROR   128
 Rejestracja błędów krytycznych. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Dokumentacja definicji

#define GG_DEBUG_NET   1

Rejestracja zdarzeń związanych z siecią

#define GG_DEBUG_TRAFFIC   2

Rejestracja ruchu sieciowego.

#define GG_DEBUG_DUMP   4

Rejestracja zawartości pakietów.

#define GG_DEBUG_FUNCTION   8

Rejestracja wywołań funkcji.

#define GG_DEBUG_MISC   16

Rejestracja różnych informacji.

#define GG_DEBUG_VERBOSE   32

Rejestracja informacji szczegółowych.

#define GG_DEBUG_WARNING   64

Rejestracja ostrzeżeń

#define GG_DEBUG_ERROR   128

Rejestracja błędów krytycznych.

Dokumentacja funkcji

void gg_debug ( int  level,
const char *  format,
  ... 
)

Przekazuje informację odpluskawiania.

Parametry
levelPoziom wiadomości
formatFormat wiadomości (zgodny z printf)
void gg_debug_session ( struct gg_session gs,
int  level,
const char *  format,
  ... 
)

Przekazuje informację odpluskwiania związaną z sesją.

Parametry
gsStruktura sesji
levelPoziom wiadomości
formatFormat wiadomości (zgodny z printf)
void gg_debug_dump ( struct gg_session gs,
int  level,
const char *  buf,
size_t  len 
)

Przekazuje zrzut bufora do odpluskwiania.

Parametry
gsStruktura sesji
levelPoziom wiadomości
bufBufor danych
lenDługość bufora danych
const char* gg_debug_state ( enum gg_state_t  state)

Zwraca ciąg z nazwą podanego stanu sesji.

Parametry
stateStan sesji.
Zwraca
Ciąg z nazwą stanu
const char* gg_debug_event ( enum gg_event_t  event)

Zwraca ciąg z nazwą podanego zdarzenia.

Parametry
eventZdarzenie.
Zwraca
Ciąg z nazwą zdarzenia

Dokumentacja zmiennych

int gg_debug_level = 0

Poziom rejestracji informacji odpluskwiających.

Zmienna jest maską bitową składającą się ze stałych GG_DEBUG_...

void(* gg_debug_handler)(int level, const char *format, va_list ap) = NULL

Funkcja, do której są przekazywane informacje odpluskwiające.

Jeśli zarówno ten gg_debug_handler, jak i gg_debug_handler_session, są równe NULL, informacje są wysyłane do standardowego wyjścia błędu (stderr).

Parametry
levelPoziom rejestracji
formatFormat wiadomości (zgodny z printf)
apLista argumentów (zgodna z printf)
Nota
Funkcja jest przesłaniana przez gg_debug_handler_session.
void(* gg_debug_handler_session)(struct gg_session *sess, int level, const char *format, va_list ap) = NULL

Funkcja, do której są przekazywane informacje odpluskwiające.

Jeśli zarówno ten gg_debug_handler, jak i gg_debug_handler_session, są równe NULL, informacje są wysyłane do standardowego wyjścia błędu.

Parametry
sessSesja której dotyczy informacja lub NULL
levelPoziom rejestracji
formatFormat wiadomości (zgodny z printf)
apLista argumentów (zgodna z printf)
Nota
Funkcja przesłania przez gg_debug_handler_session.
FILE* gg_debug_file = NULL

Plik, do którego będą przekazywane informacje odpluskwiania.

Funkcja gg_debug() i pochodne mogą być przechwytywane przez aplikację korzystającą z biblioteki, by wyświetlić je na żądanie użytkownika lub zapisać do późniejszej analizy. Jeśli nie określono pliku, wybrane informacje będą wysyłane do standardowego wyjścia błędu (stderr).