libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Wyliczenia | Funkcje
Import i eksport listy kontaktów

Wyliczenia

enum  {
  GG_USERLIST_PUT,
  GG_USERLIST_GET
}
 Rodzaj zapytania. Więcej...
 
enum  {
  GG_USERLIST_PUT_REPLY,
  GG_USERLIST_GET_REPLY
}
 Rodzaj odpowiedzi. Więcej...
 
enum  {
  GG_USERLIST100_PUT,
  GG_USERLIST100_GET
}
 Rodzaj zapytania (10.0). Więcej...
 
enum  {
  GG_USERLIST100_FORMAT_TYPE_NONE,
  GG_USERLIST100_FORMAT_TYPE_GG70,
  GG_USERLIST100_FORMAT_TYPE_GG100
}
 Typ formatu listy kontaktów (10.0). Więcej...
 
enum  {
  GG_USERLIST100_REPLY_LIST,
  GG_USERLIST100_REPLY_UPTODATE,
  GG_USERLIST100_REPLY_ACK,
  GG_USERLIST100_REPLY_REJECT
}
 Typ odpowiedzi listy kontaktów (10.0). Więcej...
 

Funkcje

int gg_userlist_request (struct gg_session *sess, char type, const char *request)
 Wysyła do serwera zapytanie dotyczące listy kontaktów. Więcej...
 
int gg_userlist100_request (struct gg_session *sess, char type, unsigned int version, char format_type, const char *request)
 Wysyła do serwera zapytanie dotyczące listy kontaktów (10.0). Więcej...
 

Opis szczegółowy

Serwer pozwala przechowywać kompletną listę kontaktów w postaci tekstowej, by móc z niej korzystać na dowolnym komputerze bez konieczności ręcznego przenoszenia. Format listy kontaktów jest narzucony przez oryginalnego klienta (obecnie istnieją dwa wspierane formaty: pola oddzielone średnikami oraz dokument XML). W celu sprawnej synchronizacji listy kontaktów między różnymi instalacjami klienta sieci, serwer wersjonuje listę kontaktów i pozwala ją nadpisać tylko w przypadku, gdy zadeklarujemy znajomość jej ostatniej wersji.

Aby wysłać listę kontaktów, wywołujemy:

gg_userlist100_request(sesja, GG_USERLIST100_PUT, wersja_listy_kontaktów, typ_formatu_listy_kontaktów, lista_kontatów);

W odpowiedzi dostaniemy od serwera zdarzenie GG_EVENT_USERLIST100_REPLY z polem type równym GG_USERLIST100_REPLY_ACK w przypadku akceptacji wysłanej listy kontaktów lub GG_USERLIST100_REPLY_REJECT w przypadku jej odrzucenia. Pole version zawiera numer aktualnie przechowywanej przez serwer listy kontaktów (w przypadku przyjęcia nowej, jest to numer tej nowej wersji).

Jeśli chcemy pobrać listę kontaktów z serwera, wywołujemy:

gg_userlist100_request(sesja, GG_USERLIST100_GET, 0, typ_formatu_listy_kontaktów, NULL);

Oczekujemy zdarzenia GG_EVENT_USERLIST100_REPLY z type równym GG_USERLIST100_REPLY_LIST. Zawartość listy kontaktów znajdziemy w polu reply, a jej wersję w polu version.

Ponadto możemy dostać od serwera informację o nowej wersji listy kontaktów. Wówczas dostaniemy zdarzenie GG_EVENT_USERLIST100_VERSION z polem version równym numerowi nowej wersji listy konktaktów.

Dokumentacja typów wyliczanych

anonymous enum

Rodzaj zapytania.

Wartości wyliczeń
GG_USERLIST_PUT 

Eksport listy kontaktów.

GG_USERLIST_GET 

Import listy kontaktów.

anonymous enum

Rodzaj odpowiedzi.

Wartości wyliczeń
GG_USERLIST_PUT_REPLY 

Wyeksportowano listy kontaktów.

GG_USERLIST_GET_REPLY 

Zaimportowano listę kontaktów.

anonymous enum

Rodzaj zapytania (10.0).

Wartości wyliczeń
GG_USERLIST100_PUT 

Eksport listy kontaktów.

GG_USERLIST100_GET 

Import listy kontaktów.

anonymous enum

Typ formatu listy kontaktów (10.0).

Wartości wyliczeń
GG_USERLIST100_FORMAT_TYPE_NONE 

Brak treści listy kontaktów.

GG_USERLIST100_FORMAT_TYPE_GG70 

Format listy kontaktów zgodny z Gadu-Gadu 7.0.

GG_USERLIST100_FORMAT_TYPE_GG100 

Format listy kontaktów zgodny z Gadu-Gadu 10.0.

anonymous enum

Typ odpowiedzi listy kontaktów (10.0).

Wartości wyliczeń
GG_USERLIST100_REPLY_LIST 

W odpowiedzi znajduje się aktualna lista kontaktów na serwerze.

GG_USERLIST100_REPLY_UPTODATE 

Komunikat o tym, że lista kontaktów jest już zsynchronizowana.

GG_USERLIST100_REPLY_ACK 

Potwierdzenie odebrania nowej wersji listy kontaktów.

W polu gg_userlist100_reply.version znajduje się numer nowej wersji listy kontaktów.

GG_USERLIST100_REPLY_REJECT 

Odmowa przyjęcia nowej wersji listy kontaktów.

W polu gg_userlist100_reply.version znajduje się numer wersji listy kontaktów aktualnie przechowywanej przez serwer.

Dokumentacja funkcji

int gg_userlist_request ( struct gg_session sess,
char  type,
const char *  request 
)

Wysyła do serwera zapytanie dotyczące listy kontaktów.

Funkcja służy do importu lub eksportu listy kontaktów do serwera. W odróżnieniu od funkcji gg_notify(), ta lista kontaktów jest przez serwer jedynie przechowywana i nie ma wpływu na połączenie. Format listy kontaktów jest ignorowany przez serwer, ale ze względu na kompatybilność z innymi klientami, należy przechowywać dane w tym samym formacie co oryginalny klient Gadu-Gadu.

Program nie musi się przejmować fragmentacją listy kontaktów wynikającą z protokołu – wysyła i odbiera kompletną listę.

Parametry
sessStruktura sesji
typeRodzaj zapytania
requestTreść zapytania (może być równe NULL)
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
int gg_userlist100_request ( struct gg_session sess,
char  type,
unsigned int  version,
char  format_type,
const char *  request 
)

Wysyła do serwera zapytanie dotyczące listy kontaktów (10.0).

Funkcja służy do importu lub eksportu listy kontaktów do serwera. W odróżnieniu od funkcji gg_notify(), ta lista kontaktów jest przez serwer jedynie przechowywana i nie ma wpływu na połączenie. Format listy kontaktów jest jednak weryfikowany przez serwer, który stara się synchronizować listę kontaktów zapisaną w formatach GG 7.0 oraz GG 10.0. Serwer przyjmuje listy kontaktów przysłane w formacie niezgodnym z podanym jako format_type, ale nie zachowuje ich, a przesłanie takiej listy jest równoznaczne z usunięciem listy kontaktów.

Program nie musi się przejmować kompresją listy kontaktów zgodną z protokołem – wysyła i odbiera kompletną listę zapisaną czystym tekstem.

Parametry
sessStruktura sesji
typeRodzaj zapytania
versionNumer ostatniej znanej programowi wersji listy kontaktów lub 0
format_typeTyp formatu listy kontaktów
requestTreść zapytania (może być równe NULL)
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu