libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Moduły
Połączenie z serwerem

Moduły

 Lista kontaktów
 
 Obsługa zdarzeń
 

 
 Konferencje
 
 Import i eksport listy kontaktów
 
 
 Wiadomości
 
 Katalog publiczny
 
 Zmiana statusu użytkownika
 

Opis szczegółowy