libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje

Funkcje

int gg_chat_create (struct gg_session *gs)
 Tworzy nową konferencję (11.0). Więcej...
 
int gg_chat_invite (struct gg_session *gs, uint64_t id, uin_t *participants, unsigned int participants_count)
 Zaprasza nowych użytkowników do konferencji (11.0). Więcej...
 
int gg_chat_leave (struct gg_session *gs, uint64_t id)
 Opuszcza konferencję (11.0). Więcej...
 
int gg_chat_send_message (struct gg_session *gs, uint64_t id, const char *message, int is_html)
 Wysyła wiadomość w ramach konferencji (11.0). Więcej...
 

Opis szczegółowy

Dokumentacja funkcji

int gg_chat_create ( struct gg_session gs)

Tworzy nową konferencję (11.0).

Parametry
gsStruktura sesji
Zwraca
Numer sekwencyjny (ten sam, co w gg_event_chat_created), lub -1 w przypadku błędu
int gg_chat_invite ( struct gg_session gs,
uint64_t  id,
uin_t participants,
unsigned int  participants_count 
)

Zaprasza nowych użytkowników do konferencji (11.0).

Parametry
gsStruktura sesji
idIdentyfikator konferencji
participantsLista użytkowników do zaproszenia
participants_countLiczba użytkowników
Zwraca
Numer sekwencyjny w przypadku powodzenia (ten sam, co w gg_event_chat_invite_ack), lub -1 w przypadku błędu
int gg_chat_leave ( struct gg_session gs,
uint64_t  id 
)

Opuszcza konferencję (11.0).

Parametry
gsStruktura sesji
idIdentyfikator konferencji
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
int gg_chat_send_message ( struct gg_session gs,
uint64_t  id,
const char *  message,
int  is_html 
)

Wysyła wiadomość w ramach konferencji (11.0).

Parametry
gsStruktura sesji
idIdentyfikator konferencji
messageWiadomość
is_html1, jeżeli wiadomość jest zapisana jako HTML, 0 w p.p.
Zwraca
Numer sekwencyjny (taki sam, jak w gg_event_chat_send_msg_ack) jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu