libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych

Połączenie bezpośrednie do wersji Gadu-Gadu 6.x. Więcej...

Pola danych

int fd
 Obserwowany deskryptor. Więcej...
 
int check
 Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t) Więcej...
 
int state
 Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t) Więcej...
 
int error
 Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t) Więcej...
 
int type
 Rodzaj sesji (patrz gg_session_t) Więcej...
 
int id
 Identyfikator sesji. Więcej...
 
int timeout
 Czas pozostały do zakończenia stanu. Więcej...
 
int(* callback )(struct gg_dcc *)
 Funkcja zwrotna. Więcej...
 
void(* destroy )(struct gg_dcc *)
 Funkcja zwalniania zasobów. Więcej...
 
struct gg_eventevent
 Zdarzenie po wywołaniu callback. Więcej...
 
int active
 Flaga połączenia aktywnego (nieużywana) Więcej...
 
int port
 Port gniazda nasłuchującego. Więcej...
 
uin_t uin
 Własny numer Gadu-Gadu. Więcej...
 
uin_t peer_uin
 Numer Gadu-Gadu drugiej strony połączenia. Więcej...
 
int file_fd
 deskryptor pliku Więcej...
 
unsigned int offset
 Położenie w pliku. Więcej...
 
unsigned int chunk_size
 Rozmiar kawałka pliku. Więcej...
 
unsigned int chunk_offset
 Położenie w aktualnym kawałku pliku. Więcej...
 
struct gg_file_info file_info
 Informacje o pliku. Więcej...
 
int established
 Flaga ustanowienia połączenia. Więcej...
 
char * voice_buf
 Bufor na pakiet połączenia głosowego. Więcej...
 
int incoming
 Flaga połączenia przychodzącego. Więcej...
 
char * chunk_buf
 Bufor na fragment danych. Więcej...
 
uint32_t remote_addr
 Adres drugiej strony. Więcej...
 
uint16_t remote_port
 Port drugiej strony. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Połączenie bezpośrednie do wersji Gadu-Gadu 6.x.

Tworzone przez gg_dcc_socket_create(), gg_dcc_get_file(), gg_dcc_send_file() lub gg_dcc_voice_chat(), zwalniane przez gg_dcc_free().

Dokumentacja pól

int fd

Obserwowany deskryptor.

int check

Informacja o żądaniu odczytu/zapisu (patrz gg_check_t)

int state

Aktualny stan połączenia (patrz gg_state_t)

int error

Kod błędu dla GG_STATE_ERROR (patrz gg_error_t)

int type

Rodzaj sesji (patrz gg_session_t)

int id

Identyfikator sesji.

int timeout

Czas pozostały do zakończenia stanu.

int(* callback)(struct gg_dcc *)

Funkcja zwrotna.

void(* destroy)(struct gg_dcc *)

Funkcja zwalniania zasobów.

struct gg_event* event

Zdarzenie po wywołaniu callback.

int active

Flaga połączenia aktywnego (nieużywana)

int port

Port gniazda nasłuchującego.

uin_t uin

Własny numer Gadu-Gadu.

uin_t peer_uin

Numer Gadu-Gadu drugiej strony połączenia.

int file_fd

deskryptor pliku

unsigned int offset

Położenie w pliku.

unsigned int chunk_size

Rozmiar kawałka pliku.

unsigned int chunk_offset

Położenie w aktualnym kawałku pliku.

struct gg_file_info file_info

Informacje o pliku.

int established

Flaga ustanowienia połączenia.

char* voice_buf

Bufor na pakiet połączenia głosowego.

int incoming

Flaga połączenia przychodzącego.

char* chunk_buf

Bufor na fragment danych.

uint32_t remote_addr

Adres drugiej strony.

uint16_t remote_port

Port drugiej strony.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: