libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_event

Opis zdarzenia. Więcej...

Pola danych

int type
 Rodzaj zdarzenia. Więcej...
 
union gg_event_union event
 Informacja o zdarzeniu. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Opis zdarzenia.

Zwracany przez funkcje gg_watch_fd(), gg_dcc_watch_fd() i gg_dcc7_watch_fd(). Po przeanalizowaniu należy zwolnić za pomocą gg_event_free().

Dokumentacja pól

int type

Rodzaj zdarzenia.

union gg_event_union event

Informacja o zdarzeniu.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: