libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja unii gg_event_union

Unia wszystkich zdarzeń zwracanych przez funkcje gg_watch_fd(), gg_dcc_watch_fd() i gg_dcc7_watch_fd(). Więcej...

Pola danych

enum gg_failure_t failure
 Błąd połączenia (GG_EVENT_CONN_FAILED) Więcej...
 
struct gg_notify_replynotify
 Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_NOTIFY) Więcej...
 
struct gg_event_notify_descr notify_descr
 Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_NOTIFY_DESCR) Więcej...
 
struct gg_event_status status
 Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_STATUS) Więcej...
 
struct gg_event_status60 status60
 Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_STATUS60) Więcej...
 
struct gg_event_notify60notify60
 Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_NOTIFY60) Więcej...
 
struct gg_event_msg msg
 Otrzymano wiadomość (GG_EVENT_MSG) Więcej...
 
struct gg_event_ack ack
 Potwierdzenie wiadomości (GG_EVENT_ACK) Więcej...
 
struct gg_event_ack110 ack110
 Potwierdzenie wysłania wiadomości (11.0) (GG_EVENT_ACK110) Więcej...
 
struct gg_event_image_request image_request
 Żądanie wysłania obrazka (GG_EVENT_IMAGE_REQUEST) Więcej...
 
struct gg_event_image_reply image_reply
 Odpowiedź z obrazkiem (GG_EVENT_IMAGE_REPLY) Więcej...
 
struct gg_event_userlist userlist
 Odpowiedź listy kontaktów (GG_EVENT_USERLIST) Więcej...
 
gg_pubdir50_t pubdir50
 Odpowiedź katalogu publicznego (GG_EVENT_PUBDIR50_*) Więcej...
 
struct gg_event_xml_event xml_event
 Zdarzenie systemowe (GG_EVENT_XML_EVENT) Więcej...
 
struct gg_event_json_event json_event
 Zdarzenie systemowe (GG_EVENT_JSON_EVENT) Więcej...
 
struct gg_dccdcc_new
 Nowe połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC_NEW) Więcej...
 
enum gg_error_t dcc_error
 Błąd połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC_ERROR) Więcej...
 
struct gg_event_dcc_voice_data dcc_voice_data
 Dane połączenia głosowego (GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA) Więcej...
 
struct gg_dcc7dcc7_new
 Nowe połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC7_NEW) Więcej...
 
enum gg_error_t dcc7_error
 Błąd połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_ERROR) Więcej...
 
struct gg_event_dcc7_connected dcc7_connected
 Informacja o zestawieniu połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_CONNECTED) Więcej...
 
struct gg_event_dcc7_pending dcc7_pending
 Trwa próba połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_PENDING) Więcej...
 
struct gg_event_dcc7_reject dcc7_reject
 Odrzucono połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_REJECT) Więcej...
 
struct gg_event_dcc7_accept dcc7_accept
 Zaakceptowano połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC7_ACCEPT) Więcej...
 
struct gg_event_dcc7_done dcc7_done
 Zakończono połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC7_DONE) Więcej...
 
struct gg_event_typing_notification typing_notification
 Powiadomienie o pisaniu. Więcej...
 
struct gg_event_user_data user_data
 Informacje o kontaktach. Więcej...
 
struct gg_event_msg multilogon_msg
 Inna sesja wysłała wiadomość (GG_EVENT_MULTILOGON_MSG) Więcej...
 
struct gg_event_multilogon_info multilogon_info
 Informacja o innych sesjach multilogowania (GG_EVENT_MULTILOGON_INFO) Więcej...
 
struct gg_event_userlist100_version userlist100_version
 Informacja o numerze wersji listy kontaktów na serwerze (GG_EVENT_USERLIST100_VERSION) Więcej...
 
struct gg_event_userlist100_reply userlist100_reply
 Odpowiedź listy kontaktów (10.0) (GG_EVENT_USERLIST100_REPLY) Więcej...
 
struct gg_event_imtoken imtoken
 Ciąg IMTOKEN (11.0) (GG_EVENT_IMTOKEN) Więcej...
 
struct gg_event_pong110 pong110
 Utrzymanie połączenia (11.0) (GG_EVENT_PONG110) Więcej...
 
struct gg_event_chat_info chat_info
 Informacje o konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_INFO) Więcej...
 
struct gg_event_chat_info_update chat_info_update
 Aktualizacja informacji o konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_INFO_UPDATE) Więcej...
 
struct gg_event_chat_created chat_created
 Potwierdzenie utworzenia konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_CREATED) Więcej...
 
struct gg_event_chat_invite_ack chat_invite_ack
 Potwierdzenie wysłania zaproszenia do konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_INVITE_ACK) Więcej...
 

Opis szczegółowy

Unia wszystkich zdarzeń zwracanych przez funkcje gg_watch_fd(), gg_dcc_watch_fd() i gg_dcc7_watch_fd().

Dokumentacja pól

enum gg_failure_t failure

Błąd połączenia (GG_EVENT_CONN_FAILED)

struct gg_notify_reply* notify

Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_NOTIFY)

struct gg_event_notify_descr notify_descr

Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_NOTIFY_DESCR)

struct gg_event_status status

Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_STATUS)

struct gg_event_status60 status60

Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_STATUS60)

struct gg_event_notify60* notify60

Zmiana statusu kontaktów (GG_EVENT_NOTIFY60)

struct gg_event_msg msg

Otrzymano wiadomość (GG_EVENT_MSG)

struct gg_event_ack ack

Potwierdzenie wiadomości (GG_EVENT_ACK)

struct gg_event_ack110 ack110

Potwierdzenie wysłania wiadomości (11.0) (GG_EVENT_ACK110)

struct gg_event_image_request image_request

Żądanie wysłania obrazka (GG_EVENT_IMAGE_REQUEST)

struct gg_event_image_reply image_reply

Odpowiedź z obrazkiem (GG_EVENT_IMAGE_REPLY)

struct gg_event_userlist userlist

Odpowiedź listy kontaktów (GG_EVENT_USERLIST)

gg_pubdir50_t pubdir50

Odpowiedź katalogu publicznego (GG_EVENT_PUBDIR50_*)

struct gg_event_xml_event xml_event

Zdarzenie systemowe (GG_EVENT_XML_EVENT)

struct gg_event_json_event json_event

Zdarzenie systemowe (GG_EVENT_JSON_EVENT)

struct gg_dcc* dcc_new

Nowe połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC_NEW)

enum gg_error_t dcc_error

Błąd połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC_ERROR)

struct gg_event_dcc_voice_data dcc_voice_data

Dane połączenia głosowego (GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA)

struct gg_dcc7* dcc7_new

Nowe połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC7_NEW)

enum gg_error_t dcc7_error

Błąd połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_ERROR)

struct gg_event_dcc7_connected dcc7_connected

Informacja o zestawieniu połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_CONNECTED)

struct gg_event_dcc7_pending dcc7_pending

Trwa próba połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_PENDING)

struct gg_event_dcc7_reject dcc7_reject

Odrzucono połączenia bezpośredniego (GG_EVENT_DCC7_REJECT)

struct gg_event_dcc7_accept dcc7_accept

Zaakceptowano połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC7_ACCEPT)

struct gg_event_dcc7_done dcc7_done

Zakończono połączenie bezpośrednie (GG_EVENT_DCC7_DONE)

struct gg_event_typing_notification typing_notification

Powiadomienie o pisaniu.

struct gg_event_user_data user_data

Informacje o kontaktach.

struct gg_event_msg multilogon_msg

Inna sesja wysłała wiadomość (GG_EVENT_MULTILOGON_MSG)

struct gg_event_multilogon_info multilogon_info

Informacja o innych sesjach multilogowania (GG_EVENT_MULTILOGON_INFO)

struct gg_event_userlist100_version userlist100_version

Informacja o numerze wersji listy kontaktów na serwerze (GG_EVENT_USERLIST100_VERSION)

struct gg_event_userlist100_reply userlist100_reply

Odpowiedź listy kontaktów (10.0) (GG_EVENT_USERLIST100_REPLY)

struct gg_event_imtoken imtoken

Ciąg IMTOKEN (11.0) (GG_EVENT_IMTOKEN)

struct gg_event_pong110 pong110

Utrzymanie połączenia (11.0) (GG_EVENT_PONG110)

struct gg_event_chat_info chat_info

Informacje o konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_INFO)

struct gg_event_chat_info_update chat_info_update

Aktualizacja informacji o konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_INFO_UPDATE)

struct gg_event_chat_created chat_created

Potwierdzenie utworzenia konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_CREATED)

struct gg_event_chat_invite_ack chat_invite_ack

Potwierdzenie wysłania zaproszenia do konferencji (11.0) (GG_EVENT_CHAT_INVITE_ACK)


Dokumentacja dla tej unii została wygenerowana z pliku: