libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_login_params

Parametry połączenia z serwerem Gadu-Gadu. Więcej...

Pola danych

uin_t uin
 Numer Gadu-Gadu. Więcej...
 
char * password
 Hasło. Więcej...
 
int async
 Flaga asynchronicznego połączenia (domyślnie nie) Więcej...
 
int status
 Początkowy status użytkownika (domyślnie GG_STATUS_AVAIL) Więcej...
 
char * status_descr
 Początkowy opis użytkownika (domyślnie brak) Więcej...
 
uint32_t server_addr
 Adres serwera Gadu-Gadu (domyślnie pobierany automatycznie) Więcej...
 
uint16_t server_port
 Port serwera Gadu-Gadu (domyślnie pobierany automatycznie) Więcej...
 
uint32_t client_addr
 Adres połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie) Więcej...
 
uint16_t client_port
 Port połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie) Więcej...
 
int protocol_version
 Wersja protokołu wysyłana do serwera (domyślnie najnowsza obsługiwana) Więcej...
 
char * client_version
 Wersja klienta wysyłana do serwera (domyślnie najnowsza znana) Więcej...
 
int has_audio
 Flaga obsługi połączeń głosowych. Więcej...
 
int last_sysmsg
 Numer ostatnio odebranej wiadomości systemowej. Więcej...
 
uint32_t external_addr
 Adres publiczny dla połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie) Więcej...
 
uint16_t external_port
 Port publiczny dla połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie) Więcej...
 
int tls
 Flaga połączenia szyfrowanego (patrz gg_ssl_t) Więcej...
 
int image_size
 Maksymalny rozmiar obsługiwanych obrazków w kilobajtach. Więcej...
 
int hash_type
 Rodzaj skrótu hasła (GG_LOGIN_HASH_GG32 lub GG_LOGIN_HASH_SHA1, domyślnie SHA1) Więcej...
 
gg_encoding_t encoding
 Rodzaj kodowania używanego w sesji (domyślnie CP1250) Więcej...
 
gg_resolver_t resolver
 Sposób rozwiązywania nazw (patrz Rozwiązywanie nazw) Więcej...
 
int protocol_features
 Opcje protokołu (flagi GG_FEATURE_*). Więcej...
 
int status_flags
 Flagi statusu (flagi GG_STATUS_FLAG_*, patrz Zmiana statusu użytkownika). Więcej...
 
unsigned int struct_size
 Rozmiar struktury. Więcej...
 
gg_compat_t compatibility
 Stopień kompatybilności ze starym API. Więcej...
 
char * connect_host
 Nazwa hosta (oraz opcjonalnie port, podany po dwukropku) serwera Gadu-Gadu (domyślnie pobierany automatycznie) (patrz pole struct_size). Więcej...
 
gg_socket_manager_type_t socket_manager_type
 Wybrana metoda nawiązywania połączeń TCP/TLS (domyślnie wewnętrzna) Więcej...
 
gg_socket_manager_t socket_manager
 Jeżeli wybrano metodę zewnętrzną - konfiguracja jej. Więcej...
 
char ** host_white_list
 Lista zakończona wskaźnikiem NULL, domen akceptowanych w odpowiedziach od huba (domyślnie wszystkie do tej pory znane). Więcej...
 

Opis szczegółowy

Parametry połączenia z serwerem Gadu-Gadu.

Parametry zostały przeniesione do struktury, by uniknąć zmian API po rozszerzeniu protokołu i dodaniu kolejnych opcji połączenia. Część parametrów, które nie są już aktualne lub nie mają znaczenia, została usunięta z dokumentacji.

Dokumentacja pól

uin_t uin

Numer Gadu-Gadu.

char* password

Hasło.

int async

Flaga asynchronicznego połączenia (domyślnie nie)

int status

Początkowy status użytkownika (domyślnie GG_STATUS_AVAIL)

char* status_descr

Początkowy opis użytkownika (domyślnie brak)

uint32_t server_addr

Adres serwera Gadu-Gadu (domyślnie pobierany automatycznie)

uint16_t server_port

Port serwera Gadu-Gadu (domyślnie pobierany automatycznie)

uint32_t client_addr

Adres połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie)

uint16_t client_port

Port połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie)

int protocol_version

Wersja protokołu wysyłana do serwera (domyślnie najnowsza obsługiwana)

char* client_version

Wersja klienta wysyłana do serwera (domyślnie najnowsza znana)

int has_audio

Flaga obsługi połączeń głosowych.

int last_sysmsg

Numer ostatnio odebranej wiadomości systemowej.

uint32_t external_addr

Adres publiczny dla połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie)

uint16_t external_port

Port publiczny dla połączeń bezpośrednich (domyślnie dobierany automatycznie)

int tls

Flaga połączenia szyfrowanego (patrz gg_ssl_t)

int image_size

Maksymalny rozmiar obsługiwanych obrazków w kilobajtach.

int hash_type

Rodzaj skrótu hasła (GG_LOGIN_HASH_GG32 lub GG_LOGIN_HASH_SHA1, domyślnie SHA1)

gg_encoding_t encoding

Rodzaj kodowania używanego w sesji (domyślnie CP1250)

gg_resolver_t resolver

Sposób rozwiązywania nazw (patrz Rozwiązywanie nazw)

int protocol_features

Opcje protokołu (flagi GG_FEATURE_*).

int status_flags

Flagi statusu (flagi GG_STATUS_FLAG_*, patrz Zmiana statusu użytkownika).

unsigned int struct_size

Rozmiar struktury.

To pole powinno być inicjowane wartością sizeof(struct gg_login_params) - w przeciwnym przypadku pola za nim nie będą obsługiwane. Pozwala na rozszerzanie struktury bez łamania ABI.

gg_compat_t compatibility

Stopień kompatybilności ze starym API.

char* connect_host

Nazwa hosta (oraz opcjonalnie port, podany po dwukropku) serwera Gadu-Gadu (domyślnie pobierany automatycznie) (patrz pole struct_size).

gg_socket_manager_type_t socket_manager_type

Wybrana metoda nawiązywania połączeń TCP/TLS (domyślnie wewnętrzna)

gg_socket_manager_t socket_manager

Jeżeli wybrano metodę zewnętrzną - konfiguracja jej.

char** host_white_list

Lista zakończona wskaźnikiem NULL, domen akceptowanych w odpowiedziach od huba (domyślnie wszystkie do tej pory znane).

Używane tylko przy GG_SSL_REQUIRED. Pusta lista wyłącza sprawdzanie.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: