libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_msg_richtext_format

Struktura opisująca formatowanie tekstu. Więcej...

Pola danych

uint16_t position
 Początkowy znak formatowania (liczony od 0) Więcej...
 
uint8_t font
 Atrybuty formatowania. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Struktura opisująca formatowanie tekstu.

W zależności od wartości pola font, zaraz za tą strukturą może wystąpić gg_msg_richtext_color lub gg_msg_richtext_image.

Dokumentacja pól

uint16_t position

Początkowy znak formatowania (liczony od 0)

uint8_t font

Atrybuty formatowania.


Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: