libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_multilogon_info_item

Pola danych

uint32_t addr
 
uint32_t flags
 
uint32_t features
 
uint32_t logon_time
 
gg_multilogon_id_t conn_id
 
uint32_t unknown1
 
uint32_t name_size
 

Dokumentacja pól

uint32_t addr
uint32_t flags
uint32_t features
uint32_t logon_time
uint32_t unknown1
uint32_t name_size

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: