libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_packet_handler_t

Pola danych

uint32_t type
 
enum gg_state_t state
 
size_t min_length
 
int(* handler )(struct gg_session *, uint32_t, const char *, size_t, struct gg_event *)
 

Opis szczegółowy

Struktura opisująca funkcję obsługi pakietu.

Dokumentacja pól

uint32_t type
enum gg_state_t state
size_t min_length
int(* handler)(struct gg_session *, uint32_t, const char *, size_t, struct gg_event *)

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: