libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_session_private

Pola danych

gg_compat_t compatibility
 
gg_chat_list_tchat_list
 
gg_msg_list_tsent_messages
 
gg_eventqueue_tevent_queue
 
int check_after_queue
 
int fd_after_queue
 
gg_imgout_queue_timgout_queue
 
int imgout_waiting_ack
 
gg_socket_manager_type_t socket_manager_type
 
gg_socket_manager_t socket_manager
 
void * socket_handle
 
int socket_next_state
 
int socket_is_external
 
enum gg_failure_t socket_failure
 
int time_diff
 
int dummyfds_created
 
int dummyfds [2]
 
char ** host_white_list
 

Dokumentacja pól

gg_compat_t compatibility
gg_chat_list_t* chat_list
gg_msg_list_t* sent_messages
gg_eventqueue_t* event_queue
int check_after_queue
int fd_after_queue
gg_imgout_queue_t* imgout_queue
int imgout_waiting_ack
gg_socket_manager_type_t socket_manager_type
gg_socket_manager_t socket_manager
void* socket_handle
int socket_next_state
int socket_is_external
enum gg_failure_t socket_failure
int time_diff
int dummyfds_created
int dummyfds[2]
char** host_white_list

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: