libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Pola danych
Dokumentacja struktury gg_tvbuilder

Pola danych

char * buffer
 
size_t length
 
size_t alloc_length
 
int valid
 
struct gg_sessiongs
 
struct gg_eventge
 

Dokumentacja pól

char* buffer
size_t length
size_t alloc_length
int valid
struct gg_session* gs
struct gg_event* ge

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku: