libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku debug.h

Funkcje

void gg_debug_dump (struct gg_session *sess, int level, const char *buf, size_t len)
 
void gg_debug_common (struct gg_session *sess, int level, const char *format, va_list ap)
 

Dokumentacja funkcji

void gg_debug_common ( struct gg_session sess,
int  level,
const char *  format,
va_list  ap 
)

Przekazuje informacje odpluskwiania do odpowiedniej funkcji.

Jeśli aplikacja ustawiła odpowiednią funkcję obsługi w gg_debug_handler_session lub gg_debug_handler, jest ona wywoływana. W przeciwnym wypadku wynik jest wysyłany do standardowego wyjścia błędu.

Parametry
sessStruktura sesji (może być NULL)
levelPoziom informacji
formatFormat wiadomości (zgodny z printf)
apLista argumentów (zgodna z printf)